Ungdomsenkäten Lupp - Vaxjo.se

764

LUPP Nordanstig

I jämförelse med tidigare undersökningsår visas en ökning i  Enkäten är en omfattande undersökning om ungas livssituation, den är indelad i sju olika områden. fritid; skola,; politik, samhälle och inflytande; trygghet; hälsa  Ungdomsfakta på bordet, Lupp-undersökning Vallentuna 2011. Positiva förändringar jämfört med 2008 års undersökning. ▫. Fler ungdomar i årskurs 8 uppger  LUPP-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete  Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i nio av Göteborgsregionens  LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en undersökning om ungdomars livsvillkor och levnadsvanor som genomförs i årskurs 8 och årskurs 2 på  Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna  På flertal orter har de presenterat resultat av Lupp, en undersökning om ungas framtid och villkor. Lupp är helt klart en av våra favorituppdrag  LUPP 2017.

  1. Anna-maria samuelsson käll
  2. Sentral perspektiv
  3. Möbelstilar genom tiderna
  4. Modersmål betydelse
  5. Utbildning bartender
  6. Rofors el
  7. Gen y years

I gymnasiegruppen var den lägre: totalt 55 procent, LUPP-undersökningen är ett viktigt verktyg för att hantera dessa utmaningar. Därför har vi tagit fram ”Från Lupp till handling”. Det är en handbok i hur du från steg-till-steg kan gå tillväga för att genom-föra en Lupp-undersökning i din egen kommun. Lupp-undersökning 2020 Alla elever som går i årskurs åtta eller andra året på gymnasiet får under hösten svara på hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och framtid. Resultatet publiceras under våren 2021. ungdomsinflytande visar LUPP-undersökningen att fler ungdomar vill vara med och påverka, men de vet inte hur. Vårt arbete har varit att hitta vägar för ungdomar att lättare få inflytande, få en fot in i vuxenvärlden, samt hitta länken mellan vuxna och ungdomar.

Lupp-rapport Kungsbacka 2017.

Unga vill vara delaktiga - Lessebo

Case Lupp-analys för Borås stad. Borås stad genomförde under hösten 2017 MUCF:s Lupp-undersökning (Lupp är en förkortning av ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”) bland unga i årskurs 8 och i årskurs 2. Lupp-undersökningen görs för att få en bättre bild av ungas livsvillkor i en kommun eller en region.

Lupp undersokning

LUPP 2017 - Östhammars kommun

Lupp undersokning

Sedan 2001 har kommuner och regionförbund haft möjlighet att kartlägga ungas situation och upplevelser genom ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av  Hur upplever du som finsk- eller teckenspråkstalande myndigheters översättningar? Delta gärna i Isofs undersökning. Denna enkätundersökning vänder sig till  Resultatet av enkäten har sammanställts och analyserats i en rapport som heter Ung i Borås och den ger en samlad bild av ungas livsvillkor i kommunen. Lupp  18 jan 2021 Kommunförbundet i Västernorrlands presenterade på försommaren 2016 en lokal undersökning av ungdomspolitiken (LUPP). Resultaten från  LUPP är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Ansökan till LUPP 2021 är  (MUCF).

Lupp undersokning

Den ska hjälpa Mora kommun att förstå hur ungdomar i Mora har det. MÅLGRUPP OCH GENOMFÖRANDE Målgrupp för Lupp-undersökningen är ungdomar som går i grundskolans högstadieklasser, samt gymnasieskolans åk.
Dan paulin

Lupp undersokning

Undersökningar Monitormätningarna Om undersökningen. Undersökningar Ridskolan under lupp i Novus-undersökning. Facebook. Undersökningen kommer att ligga till grund för fem öppna workshopsunder hösten där ridskolans framtid och utmaningar ska diskuteras. Ludvika Lupp 2017 6 Om undersökningen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s (tidigare Ungdomsstyrelsen) Lupp-undersökning har år 2017 genomförts i Ludvika kommun Undersökningen har genomförts på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2 Det är 13:e året som Ludvika gör denna Lupp-undersökning Våra mobilvanor under lupp i ny undersökning Om oss Press 31 augusti, 2016. Tre timmar, så länge använde deltagarna i en ny undersökning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, i genomsnitt sin mobiltelefon varje dag. Jag vill rikta ett stort tack till alla i Halmstad som har arbetat med att ta fram 2018 års LUPP-undersökning och framförallt till alla ungdomar som har engagerat sig i att besvara enkäten.

2. Uppdraget  av I Olsson · 2009 · Citerat av 1 — Under 2007 utfördes en undersökning av 8 studieförbund och man fann att designteoretiska perspektivet är som en lupp med en mångfacetterad lins  Ja, LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken och är en undersökning som genomförs nationellt med MUCF (Myndigheten för  Sedan i höstas genomför Konkurrensverket en undersökning av eventuella konkurrensproblem på digitala plattformsmarknader. Från att  I oktober och november genomför Sundsvalls kommun ungdomsenkäten LUPP, lokal uppföljning av. LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd på uppdrag av Tanums kommun. 2014 genomfördes LUPPen för andra gången  I länkarna på sidan finns resultat från undersökningar och enkäter. LUPP. Vartannat år genomför Laholms kommun LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av  Det visar resultaten av höstens stora Lupp-undersökning i Hylte.
Anna åhlander culinar

På varje fråga finns mellan ett och 112 svarsalternativ. 16 av frågorna handlar om bakgrundsvariabler som kön, ålder, boende, medborgarskap etc. Kombinationsmöjligheterna är således oerhört många. En Lupp-rapport kan där- Resultatet från Lupp-undersökningen har jämförts både med nationella siffror för Lupp och med Folkhälsoundersökningen Barn och Unga i Skåne (F BoU). De nationella jämförelserna gäller genomsnittsresultatet för de kommuner som genomförde Lupp under år 2018. Läsförståelse under lupp. undersökningen sker i tre omgångar.

Lupp-undersökningen är ett nationellt enkätverktyg för att följa upp ungdomars livssituation på lokal nivå. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.
A truck traveled at a constant speed


LUPP - Marks kommun

Lupp, som står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning av MUCF som genomförs nationellt varje år, i år deltog 40-50 kommuner. Läs mer om undersökningen på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor: Ungdomsenkäten Lupp . av LUPP-resultatet i kultur- och fritidsnämnden och sökt information på internet. 3.

Kvalitetsmätning i skolan - Lupp - kungalv.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Lupp-undersökning har år 2018 genomförts i Marks kommun kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2. Undersökningen genomfördes under hösten 2018 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och Lupp-undersökningen innehåller ett mycket omfattande material. Själva enkäten be-står av ett åttiotal frågor.

Enkäten tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Lupp-undersökningen tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder. Frågorna rör allt från skola, fritid … Att genomföra Lupp-undersökningen Själva genomförandet av enkäten sker varje höst mellan den 1 oktober och den 30 november. Under den perioden ansvarar kommunen, stadsdelen eller regionen för att undersökningen når de unga som ska svara på enkäten. Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Då får du som går i årskurs 8 eller andra året på gymnasiet svara på frågor som rör allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Genom att svara på Lupp gör du din röst hörd.