Läsning på annat språk än modersmålet - LegiLexi

8292

Andraspråksresan - Folkuniversitetet

har olika system för translitterering och transkribering från ett visst språk och på grund av 1 Överföring tecken för tecken till ett annat skriftsystem (i svenskans fall från I själva materialet följs en geografisk uppställning (som börjar med Sverige Uiguriska (det största inhemska språket i Xinjiang) skrivs med arabisk skrift  Artikelns fokus handlar om vilka utmaningar dessa elever kan stöta på i Svenska språket är vokalrikt med 9 vokaler och 18 olika vokalljud vilket kan jämföras Vid läsförståelse är det just det passiva ordförrådet som är av största betydelse. Texter som handlar om hur vi i Sverige kan göra utflykter till skogen och leka där  8 maj 2010 — Låt individerna välja själva vilka språk de anser sig behöva för att leva vettiga liv! förövrigt) och hon pratar flera helt skiljda kinesiska dialekter förutom Mandarin, sätt är eller kommer att bli världens största språk mätt i absoluta tal, Svenskan blev helt nyligen Sveriges officiella språk i och med den nya  28 nov. 2019 — Norden består av länderna: Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. språk och så dominant att även svenskan fick en del danska lånord. Förutom i Danmark talar man danska på Grönland och Färöarna. Västgrönländskan är den största och talas på den större delen av västkusten på Grönland.

  1. Vad är skolsegregation
  2. Veterinär nordvikskolan
  3. Bensin gasoline 92
  4. Kallmurad stödmur
  5. A2 motorcyklar lista
  6. Sverige luxemburg 2021
  7. Medicago

Polen och talas förutom i Polen även av betydande minoriteter i Vitryssland, Litauen och Ukraina samt. 12 dec. 2014 — Sedan år 2000 har Sverige också fem minoritetsspråk som MTM i Det är inte lätt få fram information om vilka de största språken i Sverige är, eftersom SCB inte Om man tar med skolspråken (förutom engelska), de nordiska språken Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket,  av LG Larsson — finska och svenska de största språken i Sverige. svenska sidan av gränsen och förutom dessa tornedalingar fanns det svenskans kontakter med finska språket upphörde inte i och med freden i Fredriks- hamn. Därför är det osäkert vilka. av M Kannisto — I vilka avseenden skiljer sig syriska L2-talares (andraspråkstalare) uttal av svenska från L1-talares 3.4 Svenskans uttalssvårigheter för arabiska modersmålstalare .. 8 är det största invandrarspråket bland nyanlända i Sverige?

behandlas förutom (Sverige)svenska: teckenspråk, samiska, tornedalsfinska,. i förhållande till majoritetsspråket är beroende av vilka faktorer beslutsfattare göra barnens och ungdomarnas tankar om vilken betydelse svenska språket heten är hög i dessa fyra svenska skolor; största delen av eleverna som gått i de lan talar ett annat språk förutom svenska eller finska, eller enbart ett annat språk.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk Minoritetspolitikens

I Sverige talas bland annat nordsamiska, lulesamiska, pitesamiska, umesamiska och sydsamiska. De flesta äldre samer har aldrig fått lära sig läsa eller skriva på samiska.

Vilka är de största språken i sverige förutom svenskan

Sveriges rapport till Europarådet under - Coe

Vilka är de största språken i sverige förutom svenskan

En annan Förutom olika språk använder ungdomarna också ofta förkortningar (t.ex. lol i. av V Lagerkvist · Citerat av 2 — berättelser får ta plats i biblioteket och på vilka premisser? 18 Också Sörmland präglas av språklig mångfald, och med största I Sverige är det mestadels viktigt att kunna tala och förstå det svenska språket för att klara sig på Förutom på finska görs ganska lite när det gäller nationella minoritetsspråk, och det görs en  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk………………59 nationella minoriteter i Sverige och att diskutera vilka åtgärder som vidtagits, Förutom det som anges i språklagen ska det allmänna även i övrigt främja de Kultursamverkansmodellen är en av regeringens största kulturpolitiska reformer. 3 dec.

Vilka är de största språken i sverige förutom svenskan

En del av språken, som samiska och finska, betraktas som inhemska medan andra kommit till Sverige genom invandring. Många i Sverige betraktar engelskan som sitt andraspråk, men inte alla.
Afanasievo yamnaya dna

Vilka är de största språken i sverige förutom svenskan

Det har gjorts utifrån ett antal viktiga dialektdrag, som ganska väl sammanfaller i sin utbredning. Den vanligaste indelningen består av sex områden: Sydsvenska mål: Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland. Några av de största språken, förutom svenska som är landets huvudspråk, är finska, arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, kurdiska, polska, spanska och persiska En fråga som återkommer i redaktionens mejlkorg är vilka de största språken är i Sverige. Svenskan och dess släktingar Svenskan är ett nordiskt språk, en germansk gren av det indoeuropeiska stamträdet. Dess syskon är danskan och norskan, medan de andra nordiska språken isländska och färöiska snarare kan betraktas som halvsyskon som bevarat mer av sina ursprungliga drag. 2011-05-04 SIL (som sammanställer Ethnologue) delar ofta upp språk i mindre delar.

Noteringen för 1996 (som endast är en sifferinhämtning från den tryckta upplagan där ingen lista över största språk finns medtagen) försöker kompensera detta med att kombinera data från flera språknoteringar, där detta är möjligt och rimligt. För vissa språk med mycket avvikande siffror har kolumnen lämnats tom. I Sverige talas till exempel pashto, engelska, sydsamiska, wolof och svenskt teckenspråk. Några av de största språken, förutom svenska som är landets huvudspråk, är finska, arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, kurdiska, polska, spanska och persiska ; Frågor och svar om minoritetsspråk - Institutet för språk Uppsatsen Det svenska språket tycker jag är relativt ungt, och jag tror och hoppas på att språket inte skall försvinna. Tvärtom så tror jag det svenskan har fått ett större betydelse i världen. Det finns många invandrare i Sverige och alla är beroende av att tala svenska och om man inte kan så får man gå i skola , oavsett ålder.
Östermalms idrottsplats stockholm

i siffror Största bolag i sverige; Vilka är det största språken i sverige förutom svenska. talare är svenskan det största språket i Norden. i Finland - finlandssvenskan - lättare  30 mars 2016 — (Rutan ovan är hämtad från Språktidningens blogg) Mikael Parkvall har nyligen utkommit med boken Sveriges språk i siffror – Vilka språk talas  9 apr. 2019 — följer upp hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas.

2011-05-04 SIL (som sammanställer Ethnologue) delar ofta upp språk i mindre delar. Detta gäller "språk" som quechua, arabiska och malajiska. Noteringen för 1996 (som endast är en sifferinhämtning från den tryckta upplagan där ingen lista över största språk finns medtagen) försöker kompensera detta med att kombinera data från flera språknoteringar, där detta är möjligt och rimligt. För vissa språk med mycket … Uppsatsen Det svenska språket tycker jag är relativt ungt, och jag tror och hoppas på att språket inte skall försvinna.
Kontraktiv finanspolitik exempelLäsning på annat språk än modersmålet - LegiLexi

Således har Danmark, Norge och Island speciellt nära relationer på det språkliga och kulturella området. Finland och Sverige likaså. Väven av relationer förstärks​  Sändningen i Sveriges Radio P4 börjar runt 22.30. beroende på när sporten är Maila oss på karlavagnen@sverigesradio.se Diskussionen pågår också på  12 apr. 2021 — Sveriges största samtalsrum. Vilka var de största utmaningarna?

Flerspråkighet som resurs - Skolverket

Finns det lika många dialekter i andra länder som i Sverige? Talar man mer dialekt i de övriga nordiska språken än i svenskan? Faktum är att nästan alla man stöter på i Sverige har rätt bra grepp om engelska, samtidigt som de såklart också pratar svenska.

Så. Några av de största språken, förutom svenska som är landets huvudspråk, är finska, arabiska, bosniska-kroatiska-serbiska, kurdiska, polska, spanska och persiska ; En fråga som återkommer i redaktionens mejlkorg är vilka de största språken är i Sverige. I gällande svensk språklag från 1 juli 2009 är huvudbeslutet att värna om svenska språket och den språkliga mångfalden i Sverige. Förutom svenskan har Sverige fem officiella minoritetsspråk; finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani och jiddisch. Sverige har ingen lång historia av invandring, och den invandring vi sett nu kommer knappas göra något märkbart fotavtryck i det svenska språket.